isave két vàng sinh lãi
 
iSave

Cho vay / Rút vốn 24/7

Tự động cho vay / rút vốn

Tính vào sức mua cổ phiếu

Lãi suất

3 - 5.5%/năm

Rút tiền

Chuyển về tài khoản chứng khoán hoặc tài khoản ngân hàng

 

Lãi suất cho vay từ
3.0 - 5.5%/năm

Cho vay & rút 24/7

An toàn và bảo mật

Tính vào sức mua

Tự động cho vay và rút vốn

Minh họa dòng tiền lãi iSave

Thứ 2 ngày 01/10, bạn chuyển  triệu VND đang có vào iSave, vậy bạn sẽ được hưởng tiền lãi cụ thể như sau:

Ngày 01/10 07/10 14/10 31/10
Số ngày 1 7 14 31
Số tiền 1000tr 1000tr 1000tr 1000tr
Tiền lãi ngày     x 7   x 14   x 31
Thưởng tuần -     x 2   x 4
Thưởng tháng - - -  
Tổng tiền lãi        
Thuế TNCN 5%        
Thực nhận        

Cách tính tiền lãi iSave

 

Lãi ngày: KH cho vay iSave nhận lãi suất tính hàng ngày là 3%/năm

 

Thưởng tròn tuần: Số dư cho vay nhỏ nhất của Khách hàng trong tuần (từ thứ 2-CN) được thưởng lãi suất 1.5%/năm

 

Thưởng tròn tháng: Số dư cho vay nhỏ nhất của Khách hàng tháng (từ ngày 1 đến ngày cuối tháng) được thưởng lãi suất 1%/năm

 

Tổng tiền lãi trả hàng tháng = Lãi ngày + Thưởng tròn tuần + Thưởng tròn tháng


Lưu ý:
- Gốc tính lãi ngày là Số dư cho vay nhỏ nhất của Khách hàng trong khoảng thời gian từ 18h ngày hiện tại (T0) đến 7h sáng của ngày hôm sau (T+1)
- TCBS sẽ nộp thuế hộ khách hàng (5%) trên lãi suất được hưởng theo quy định về thuế TNCN
- Chi tiết xem tại Thỏa thuận cho vay iSave

iSave Plus là thành quả của sự phối hợp và sáng tạo của iWealth Investments cùng Techcom Securities (TCBS) nhằm mang lại lãi suất cao hơn, cùng nhiều tính năng linh hoạt hơn để phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng. Với iSave Plus, khách hàng sẽ được tặng thêm các mức thưởng lãi suất 0.5%/năm khi cam kết duy trì số dư theo các mốc thời gian từ 3 đến 12 tháng.

Cho vay, rút vốn dễ dàng 24/7

Linh hoạt lựa chọn rút vốn về tài khoản chứng khoán hoặc tài khoản ngân hàng

Tính năng sweeping cho phép thiết lập cho vay tự động

Lãi suất cho vay cao hơn iSave

Có thể lựa chọn các kỳ hạn cho vay khác nhau để nhận lãi suất cao hơn

Khách hàng có thể phân bổ tiền linh hoạt cho iSave và iSavePlus theo nhu cầu thanh khoản của mình để tối ưu dòng tiền và lãi suất cho vay

Minh hoạ dòng tiền lãi thực tế iSave Plus

Thứ 2 ngày 01/10, bạn chuyển triệu tiền mặt đang có vào iSave Plus, vậy bạn sẽ được hưởng tiền lãi cụ thể như sau:

Ngày 01/10 07/10 14/10 31/10
Số ngày 1 7 14 31
Số tiền 1000tr 1000tr 1000tr 1000tr
Tiền lãi ngày     x 7   x 14   x 31
Thưởng tuần -     x 2   x 4
Thưởng tháng - - -  
Tổng tiền lãi        
Thuế TNCN 5%        
Thực nhận        

Nếu bạn đăng ký duy trì số dư , bạn sẽ được lãi suất thưởng    VND, tổng tiền lãi bạn nhận được sau    VND

Cách tính mức lãi suất của iSave Plus

 

Lãi suất ngày: KH cho vay iSave Plus có lãi suất tính theo ngày là 3%/năm

 

Thưởng tròn tuần: Số dư cho vay nhỏ nhất của Khách hàng của 1 tuần (từ thứ 2-CN) được thưởng lãi suất 1%/năm

 

Thưởng tròn tháng: Số dư cho vay nhỏ nhất của Khách hàng của 1 tháng (từ ngày 1 đến ngày cuối tháng) được thưởng lãi suất 1%/năm

 

Tổng tiền lãi trả hàng tháng = Lãi ngày + Thưởng tròn tuần + Thưởng tròn tháng

 

Thời gian cam kết duy trì số dư:
3 tháng: thưởng lãi 0.5%/năm
6 tháng: thưởng lãi 0.5%/năm
12 tháng: thưởng lãi 0.5%/năm


Lưu ý:
- Số dư tính lãi ngày là số dư cho vay nhỏ nhất của Khách hàng tại 2 thời điểm: thời điểm 18h hôm trước (T-1) và thời điểm 7h sáng của ngày hiện tại (T0)
- iWealth sẽ nộp thuế hộ khách hàng (5%) trên lãi suất được hưởng theo quy định về thuế TNCN
- Số dư cam kết duy trì là số dư KH cam kết không rút vốn trong kỳ đăng ký
- Lãi suất thưởng duy trì của KH sau khi đã đăng ký sẽ không thay đổi trong kỳ duy tì số dư
- Thỏa thuận cho vay iSave Plus

iSave Pro là sản phẩm được phối hợp giữa Wealthtech cùng Techcom Securities (TCBS) nhằm mang lại lãi suất tốt hơn, cùng nhiều tính năng linh hoạt hơn để phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng. Với iSave Pro, khách hàng sẽ được nhận mức lãi suất cố định là 6.5%/năm khi cam kết số dư trong 1 tháng7%/năm khi cam kết số dư theo các mốc thời gian 3, 6 và 12 tháng.

Cho vay, rút vốn dễ dàng 24/7

Có các lựa chọn linh hoạt với nhiều kỳ hạn để được lãi suất cao hơn

Linh hoạt lựa chọn rút vốn về tài khoản chứng khoán hoặc tài khoản ngân hàng

Lãi suất cao nhất trong nhóm các sản phẩm iSave

Lãi suất cố định với các kỳ hạn cam kết từ 1 tháng trở lên

Có thể rút vốn bất kỳ lúc nào, kể cả với các kỳ hạn đã cam kết

Minh hoạ dòng tiền lãi thực tế iSave Pro

Thứ 2 ngày 01/10, bạn chuyển triệu tiền mặt đang có vào iSave Pro, vậy bạn sẽ được hưởng tiền lãi cụ thể như sau:

Ngày 01/10 07/10 14/10 31/10
Số ngày 1 7 14 31
Số tiền 1000tr 1000tr 1000tr 1000tr
Tiền lãi ngày     x 7   x 14   x 31
Thưởng tuần -     x 2   x 4
Thưởng tháng - - -  
Tổng tiền lãi        
Thuế TNCN 5%        
Thực nhận        

Nếu bạn đăng ký cam kết số dư , bạn sẽ được hưởng lãi suất cố định  , tiền lãi bạn nhận được là   VND (đã trừ 5% thuế TNCN).

Cách tính mức lãi suất của iSave Pro

 

Lãi suất ngày: KH cho vay iSave Pro có lãi suất tính theo ngày là 5%/năm

 

Thưởng tròn tuần: Số dư cho vay nhỏ nhất của Khách hàng của 1 tuần (từ thứ 2-CN) được thưởng lãi suất 1%/năm

 

Thưởng tròn tháng: Số dư cho vay nhỏ nhất của Khách hàng của 1 tháng (từ ngày 1 đến ngày cuối tháng) được thưởng lãi suất 0.5%/năm

 

Tổng tiền lãi trả hàng tháng = Lãi ngày + Thưởng tròn tuần + Thưởng tròn tháng

 

Lãi suất nhận khi cam kết số dư:
1 tháng: cố định 6.5%/năm
3 tháng: cố định 7%/năm
6 tháng: cố định 7%/năm
12 tháng: cố định 7%/năm


Lưu ý:
- Gốc tính lãi ngày là Số dư cho vay nhỏ nhất của Khách hàng trong khoảng thời gian từ 18h ngày hiện tại (T0) đến 7h sáng của ngày hôm sau (T+1)
- Wealthtech sẽ nộp thuế hộ khách hàng (5%) trên lãi suất được hưởng theo quy định về thuế TNCN
- Số dư cam kết thời hạn là số dư KH cam kết không rút vốn trong kỳ đăng ký, nếu rút trước hạn sẽ nhận lãi suất 3%/năm
- Thỏa thuận cho vay iSave Pro