CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
KHI GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM CỦA TCBS

Người giới thiệu

Nhận thưởng lên đến 20.000.000 VND* /lần giới thiệu thành công bạn bè đầu tư trái phiếu iBond, Quỹ TCBFQuỹ TCEF.

Miễn phí giao dịch cổ phiếu trong vòng 1 năm cho tổng 200.000.000 VND giá trị giao dịch/ lần giới thiệu khách hàng đầu tư cổ phiếu tại TCBS

Có thể giới thiệu 1 người 3 sản phẩm (trái phiếu, quỹ, cổ phiếu) cùng lúc và đều được ghi nhận tiền thưởng

Khách hàng được hoàn iXu vào tài khoản muộn nhất vào ngày 15 tháng kế tiếp. Dễ dàng quy đổi iXu sang tiền trong tài khoản chứng khoán với 1 iXu = 1000 VND

(*) Nhận iXu tương ứng với số tiền bằng 0,1% giá trị giao dịch đầu tiên của bạn bè

Người được giới thiệu

Nhận iXu không giới hạn tương ứng với 0,1% giá trị giao dịch đầu tiên trái phiếu iBond, Quỹ TCBF và Quỹ TCEF

Miễn phí giao dịch cổ phiếu trong vòng 1 năm cho tổng 200.000.000 VND giá trị giao dịch đầu tư cổ phiếu tại TCBS

Khách hàng được hoàn iXu vào tài khoản muộn nhất vào ngày 15 tháng kế tiếp. Dễ dàng quy đổi iXu sang tiền trong tài khoản chứng khoán với 1 iXu = 1000 VND

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
KHI GIỚI THIỆU BẠN BÈ THAM GIA iCOPY

 

Miễn phí giao dịch cổ phiếu cho tổng giá trị 500 triệu đồng trong vòng 1 năm cho các khách hàng của TCBS (không bao gồm các iTrader của chương trình iCopy) thỏa mãn 2 điều kiện
- Giới thiệu thành công iCopier mới tham gia sao chép lần đầu tiên (trước đó chưa từng là iCopier của iCopy)
- iCopier được giới thiệu phải tham gia iCopy ít nhất 30 ngày tính từ thời điểm bắt đầu tham gia

 

Có thể giới thiệu nhiều người và hưởng ưu đãi cộng dồn không giới hạn

03 Bước tham gia đơn giản

Giới thiệu

Giới thiệu bạn bè và người thân tham gia đầu tư tại TCBS qua mã giới thiệu. Mã GT là Số điện thoại hoặc số 105CXXXXXX của bản thân tại TCBS.

Giao dịch

Người được giới thiệu nhập mã giới thiệu khi giao dịch lần đầu các sản phẩm trái phiếu, quỹ, cổ phiếu.

Nhận thưởng

Cả 2 cùng nhận tiền thưởng và miễn phí giao dịch từ chương trình.

Để được tư vấn và hỗ trợ Quý khách vui lòng liên hệ: