TCInvest

Hệ sinh thái Wealthtech cho đầu tư và quản lý gia sản tại Việt Nam

Giúp các nhà đầu tư giao dịch và quản lý hiệu quả, chuyên nghiệp nhiều loại tài sản đầu tư chỉ với một lần đăng nhập

Trải nghiệm ngay Tải ngay TCInvest

Giao dịch và quản lý nhiều loại tài sản đầu tư

Hơn 1000 cổ phiếu niêm yết trên 3 sàn HOSE, HNX, UPCOM

Trái phiếu doanh nghiệp uy tín phân phối độc quyền tại TCBS

Quỹ mở đầu tư trái phiếu, Quỹ mở đầu tư cổ phiếu, Quỹ đầu tư Trái phiếu linh hoạt  

Quỹ bất động sản đầu tiên tại Việt Nam

Mở tài khoản

tải app tcinvest

Tài sản đầu tư phong phú đa dạng

Cổ phiếu

tcstock đầu tư chứng khoán trực tuyến

Hệ thống giao dịch cổ phiếu và quản lý danh mục đầu tư

Trái phiếu

ibond Trái phiếu doanh nghiệp cho khách hàng cá nhân

Hệ thống giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp cho khách hàng cá nhân

Quỹ mở đầu tư

iFund quỹ mở đầu tư trái phiếu, cổ phiếu

Hệ thống giao dịch Chứng chỉ Quỹ các Quỹ mở đầu tư Cổ phiếu và Trái phiếu

Phái sinh

tcreit quỹ bất động sản

Hệ thống giao dịch chứng khoán Phái sinh

Quản lý danh mục đầu tư tổng thể

Theo dõi, quản trị danh mục đầu tư mọi lúc, mọi nơi
tcinvest Quản lý danh mục đầu tư tổng thể

Báo cáo tư vấn đầu tư

Hệ thống phân tích thông tin doanh nghiệp tự động

Báo cáo cơ hội đầu tư tuần cho nhiều loại tài sản đầu tư

200 báo cáo Doanh nghiệp tự động cập nhật hàng ngày

Quản trị rủi ro cho nhà đầu tư

Hệ thống quản trị rủi ro, cảnh báo tự động vì sự an toàn cho nhà đầu tư

Danh mục cổ phiếu đạt chuẩn margin tự động

Hệ thống đánh giá mức độ rủi ro của danh mục nhà đầu tư đang nắm giữ

Giao diện thông minh – Tính năng vượt trội

Ngôn ngữ thiết kế Google Material Design

Triết lý thiết kế Mobile First

Nâng cao tốc độ xử ký thao tác người dùng trên nền tảng công nghệ Microservice và Single Page Application (SPA)

Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng

Một hệ thống trọn gói giao dịch