iplan kế hoạch của tôi

iPlan - Kế hoạch của tôi

iPlan bao gồm Thu nhập ổn định, Trái tức sinh lời và Vạn lộc an gia. Đây là các kế hoạch tài chính cá nhân được khởi tạo dựa theo nhu cầu và mục tiêu đầu tư của khách hàng, giúp người lập quản lý tài chính của mình một cách thông minh, hiệu quả và chi tiết.

Sản phẩm Thu nhập ổn định

Thu nhập ổn định

Thu nhập ổn định là kế hoạch tài chính dành cho khách hàng muốn nhận thu nhập ổn định theo tuần, tháng hoặc quý. Chỉ cần nhập thu nhập và kỳ mong muốn, chương trình sẽ khởi tạo và thực hiện hoàn toàn tự động một kế hoạch tài chính đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng.

Sản phẩm Trái tức sinh lời

Trái tức sinh lời

Trái tức sinh lời giúp khách hàng tối đa hoá lợi nhuận khi đầu tư trái phiếu, thông qua việc tự động đầu tư khoản trái tức trái phiếu (coupon) nhận được định kỳ vào Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom để tiếp tục sinh lãi kép.

Sản phẩm Vạn lộc an gia

Vạn lộc an gia

Vạn lộc an gia là chương trình liên kết sản phẩm bảo hiểm và đầu tư đem đến giải pháp tài chính toàn diện thỏa mãn đồng thời lợi ích bảo vệ và sinh lời. Khách hàng được nhận ưu đãi hoàn tiền kép và chủ động dòng tiền đóng phí bảo hiểm từ lãi đầu tư.

Tôi muốn lên kế hoạch

Tôi đầu tư triệu đồng bây giờ vào Quỹ trái phiếu TCBF. Hàng triệu đồng.
Thì sau tôi dự kiến có triệu đồng.

Số tiền bạn nhận được sau    

Gửi ngân hàng

Bạn nhận được

  triệu đồng

Đầu tư quỹ TCBF

Bạn nhận được

  triệu đồng

Với Quỹ trái phiếu TCBF, bạn sẽ thu được nhiều hơn   triệu đồng so với việc gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

 
Sau nữa, tôi có kế hoạch chi tiêu cần có được triệu đồng.
Để đạt được mục tiêu này, bây giờ tôi có thể đầu tư triệu đồng, và sau đó hàng tôi vẫn sẽ cần đầu tư định kỳ thêm triệu đồng vào Quỹ trái phiếu TCBF.

Số tiền bạn cần đầu tư hàng  

Gửi ngân hàng

Bạn cần đầu tư

  triệu đồng

Đầu tư quỹ TCBF

Bạn cần đầu tư

  triệu đồng

Với Quỹ trái phiếu TCBF, bạn sẽ cần đầu tư ít hơn   triệu đồng hàng   so với việc gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

Tôi tuổi, và dự định sẽ nghỉ hưu sau nữa. Từ khi nghỉ hưu ở tuổi  , hàng tôi cần rút để chi tiêu triệu đồng trong thời gian . Sau thời gian     khi   tuổi, tôi muốn để lại một số tiền là triệu đồng làm của hồi môn. Để đạt được kế hoạch này, tôi sẽ đầu tư bây giờ là triệu đồng và hàng tôi sẽ cần đầu tư thêm triệu đồng vào Quỹ trái phiếu TCBF.

Số tiền bạn cần đầu tư hàng  

Gửi ngân hàng

Bạn cần đầu tư

  triệu đồng

Đầu tư quỹ TCBF

Bạn cần đầu tư

  triệu đồng

Với Quỹ trái phiếu TCBF, bạn sẽ cần đầu tư ít hơn   triệu đồng hàng   so với việc gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

Tôi hiện tuổi, và dự định sẽ nghỉ hưu sau ở tuổi  . Tôi đầu tư bây giờ triệu đồng và hàng tôi đầu tư định kỳ thêm triệu đồng vào Quỹ trái phiếu TCBF. Ở tuổi , tức là sau   năm,
(Sau nghỉ hưu, ở tuổi  )
tôi muốn dành lại một số tiền làm của hồi môn là triệu đồng. Như vậy, trong thời gian     nghỉ hưu, hàng tôi có thể rút ra để chi tiêu   triệu đồng.

Số tiền bạn có thể rút ra hàng  

Gửi ngân hàng

Bạn có thể rút

  triệu đồng

Đầu tư quỹ TCBF

Bạn có thể rút

  triệu đồng

Với Quỹ trái phiếu TCBF, bạn sẽ có hơn được   triệu đồng hàng   so với việc gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

Tôi đầu tư bây giờ triệu đồng vào Quỹ trái phiếu TCBF. Hàng tôi đầu tư định kỳ thêm triệu đồng. Để tích lũy được triệu đồng.
Thời gian tôi cần đầu tư là   .

Thời gian bạn cần đầu tư

Gửi ngân hàng

Bạn cần gửi trong

   

Đầu tư quỹ TCBF

Bạn cần gửi trong

   

Với Quỹ trái phiếu TCBF, bạn sẽ cần đầu tư ít hơn     so với việc gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

Tôi muốn vay triệu đồng, với lãi suất % /năm cho thời hạn .
Như vậy mỗi tôi cần trả góp lãi và một phần gốc là   triệu đồng.
Tôi đầu tư triệu đồng bây giờ vào Quỹ trái phiếu TCBF. Hàng triệu đồng.
Ngoài ra, tôi muốn mua bảo hiểm nhân thọ với chi phí hàng triệu đồng. Thì sau tôi dự kiến có   triệu đồng.

Số tiền bạn nhận được sau    

Gửi ngân hàng

Bạn nhận được

  triệu đồng

Đầu tư quỹ TCBF

Bạn nhận được

  triệu đồng

Với Quỹ trái phiếu TCBF, bạn sẽ thu được nhiều hơn   triệu đồng so với việc gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

Tại sao nên lập kế hoạch tài chính iPlan?

An toàn khi lập kế hoạch tài chính iPlan

An toàn cao với những trái phiếu hạng nhất

linh hoạt thay đổi kế hoạch

Có thể linh hoạt thay đổi kế hoạch

Kế hoạch đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu

Kế hoạch đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu

lập kế hoạch tài chính iPlan tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm thời gian quản lý tài chính

Nhiều tiện ích đi kèm

Nhiều tiện ích đi kèm

Tối ưu hóa khả năng sinh lời

Tối ưu hóa khả năng sinh lời

 
 

Lưu ý: Đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ là đầu tư có rủi ro và lợi nhuận không được đảm bảo. Đây không phải là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Quý nhà đầu tư cần tham khảo kỹ các tài liệu sản phẩm và hợp đồng để hiểu rõ về các rủi ro trước khi quyết định tham gia. Xin cảm ơn!

Lập kế hoạch iPlan như thế nào?

Cách 1: Giao dịch trực tuyến
Lập kế hoạch iPlan như thế nào?

Đăng nhập TKCK của khách hàng qua website https://tcinvest.tcbs.com.vn hoặc App TCInvest

Lập kế hoạch iPlan như thế nào?

Chọn mục Kế hoạch của tôi để lập kế hoạch và làm theo hướng dẫn

Cách 2: Giao dịch qua Chuyên viên quan hệ khách hàng
Lập kế hoạch iPlan như thế nào?
Để được tư vấn và hỗ trợ Quý khách vui lòng liên hệ: