ifund quỹ mở đầu tư tcbs

iFund - Quỹ mở đầu tư

Đầu tư an toàn - Cuộc sống an nhàn

iFund bao gồm Quỹ mở đầu tư trái phiếu (TCBF), Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom - Quỹ mở đầu tư cổ phiếu (TCEF), Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF), Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN), Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Bất động sản Techcom (TCRES), Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Doanh nghiệp vừa và nhỏ Techcom (TCSME) và Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF) được quản lý một cách chuyên nghiệp bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Tùy mục tiêu và mong muốn đầu tư, khách hàng có thể lựa chọn tham gia các Quỹ này với số tiền đầu tư chỉ từ 10.000 VND (Mười nghìn đồng).

Xin lưu ý:
  • Đầu tư vào chứng chỉ quỹ, trái phiếu, cổ phiếu là đầu tư có rủi ro và lợi nhuận không được đảm bảo. Quý nhà đầu tư cần tham khảo kỹ các tài liệu sản phẩm và hợp đồng để hiểu rõ về các rủi ro trước khi quyết định tham gia.
  • Quý nhà đầu tư cần đọc kỹ Bản cáo bạch Quỹ trước khi mua chứng chỉ quỹ và nên chú ý tới các khoản giá dịch vụ khi giao dịch chứng chỉ quỹ.
  • Giá giao dịch chứng chỉ quỹ có thể thay đổi phụ thuộc vào tình hình thị trường và Quý nhà đầu tư có thể chịu thiệt hại về số vốn đầu tư vào quỹ.
  • Các thông tin về kết quả hoạt động của quỹ trước đây chỉ mang tính tham khảo và không có nghĩa là việc đầu tư sẽ sinh lời cho Quý nhà đầu tư.

 

 
Quỹ trái phiếu Techcom tcbf

TCBF (Techcom Bond Fund)

Quỹ trái phiếu Techcom (TCBF) đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp và chứng chỉ tiền gửi để tạo nguồn thu nhập ổn định dài hạn với lợi nhuận kỳ vọng đến 10%/năm. TCBF có mức độ rủi ro Trung bình.
TCBF có thu phí bán lại từ 0.5%-1% nếu đầu tư dưới 1 năm nên sẽ phù hợp và tối ưu nhất cho những khoản đầu tư dài hạn từ 1 năm trở lên. Nhà đầu tư có thể mua hoặc bán lại hàng ngày nên có tính thanh khoản và linh hoạt cao. Đầu tư tối thiểu là 10.000 đồng. Quỹ TCBF được quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

- Điều lệ Quỹ

- Bản cáo bạch Quỹ

Xem chi tiết
quỹ đầu tư cổ phiếu techcom tcef

TCEF (Techcom Equity Fund)

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) đầu tư vào top 30 doanh nghiệp hàng đầu trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam, với lợi nhuận dài hạn được kì vọng ở mức 12%/năm. Quỹ có mức độ rủi ro cao vì kết quả lợi nhuận của Quỹ biến động lên xuống hàng năm phụ thuộc nhiều vào biến động của thị trường chứng khoán, nền kinh tế Việt Nam và thế giới.
TCEF có thu phí bán lại từ 0.5%-1% kể từ ngày 15/02/2021 nếu đầu tư dưới 1 năm nên phù hợp với những khoản đầu tư dài hạn. Có thể mua và bán lại hàng ngày với mức đầu tư tối thiểu là 10.000 đồng. Quỹ TCEF được quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

- Điều lệ Quỹ

- Bản cáo bạch Quỹ

Xem chi tiết
Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom (FlexiCA$H hay TCFF)

TCFF (Techcom Flexi Bond Fund)

Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, tiết kiệm ngắn hạn để tạo nguồn lợi tức tối ưu cho ngắn hạn với lợi nhuận kỳ vọng đến 6%/năm. TCFF có mức độ rủi ro Thấp.
TCFF không thu phí bán lại nên tính linh hoạt và thanh khoản rất cao, phù hợp với nhưng khoảng đầu tư ngắn từ 1 tuần đến vài tháng. Có thể giao dịch hàng ngày với mức đầu tư tối thiểu là 10.000 đồng. Quỹ TCFF được quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

- Điều lệ Quỹ

- Bản cáo bạch Quỹ

Xem chi tiết
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN)

TCFIN (Techcom Banking and Finance Equity Fund)

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) đầu tư năng động vào các Công ty hàng đầu, hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng và Dịch vụ tài chính trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam, với lợi nhuận dài hạn trung bình được kỳ vọng ở mức 12%/năm. Quỹ có mức độ rủi ro cao vì kết quả lợi nhuận của Quỹ biến động lên xuống hàng năm phụ thuộc nhiều vào biến động thị trường chứng khoán, nền kinh tế Việt Nam và thế giới.
TCFIN có thu phí bán lại từ 0,5%-1% nếu đầu tư dưới 1 năm nên phù hợp với những khoản đầu tư dài hạn. Chứng chỉ quỹ có thể mua và bán lại hàng ngày với mức đầu tư tối thiểu là 10.000 đồng. Quỹ TCFIN được quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

- Điều lệ Quỹ

- Bản cáo bạch Quỹ

Xem chi tiết
Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom (FlexiCA$H hay TCFF)

TCRES (Techcom Real Estate Equity Fund)

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Bất động sản Techcom (TCRES) đầu tư năng động vào các Công ty hàng đầu, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và vật liệu xây dựng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với lợi nhuận dài hạn trung bình được kỳ vọng ở mức 12%/năm. Quỹ có mức độ rủi ro cao vì kết quả lợi nhuận của Quỹ biến động lên xuống hàng năm phụ thuộc nhiều vào biến động thị trường chứng khoán, nền kinh tế Việt Nam và thế giới.
TCRES có thu phí bán lại từ 0,5%-1% nếu đầu tư dưới 1 năm nên phù hợp với những khoản đầu tư dài hạn. Chứng chỉ quỹ có thể mua và bán lại hàng ngày với mức đầu tư tối thiểu là 10.000 đồng. Quỹ TCRES được quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

- Điều lệ Quỹ

- Bản cáo bạch Quỹ

Xem chi tiết
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN)

TCSME (Techcom Small and Medium Enterprise Equity Fund)

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Doanh nghiệp vừa và nhỏ Techcom (TCSME) đầu tư năng động vào cổ phiếu của các doanh nghiệp có vốn hóa thị trường thuộc nhóm vốn hóa vừa (midcap) và nhỏ (smallcap) trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với lợi nhuận dài hạn trung bình được kỳ vọng ở mức 12%/năm. Quỹ có mức độ rủi ro cao vì kết quả lợi nhuận của Quỹ biến động lên xuống hàng năm phụ thuộc nhiều vào biến động thị trường chứng khoán, nền kinh tế Việt Nam và thế giới.
TCSME có thu phí bán lại từ 0,5%-1% nếu đầu tư dưới 1 năm nên phù hợp với những khoản đầu tư dài hạn. Chứng chỉ quỹ có thể mua và bán lại hàng ngày với mức đầu tư tối thiểu là 10.000 đồng. Quỹ TCSME được quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

- Điều lệ Quỹ

- Bản cáo bạch Quỹ

Xem chi tiết
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN)

UVEEF (United Vietnam ESG Equity Fund)

Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF) sẽ tập trung đầu tư vào các công ty hàng đầu của ngành với nền tảng cơ bản tốt, vị thế tài chính bền vững, có tiềm năng tăng trưởng và đạt được các chuẩn mực cao về ba yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp (ESG) từ đó gia tăng năng lực cạnh tranh bền vững trong dài hạn. Quỹ kỳ vọng tạo ra tỷ suất sinh lợi vượt trội cho các nhà đầu tư trong trung và dài hạn với mức độ rủi ro trung bình so với thị trường. Quỹ UVEEF được quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam).

- Điều lệ Quỹ

- Bản cáo bạch Quỹ

Xem chi tiết

Tại sao nên đầu tư iFund?

đầu tư quỹ an toàn cao
An toàn hơn với những trái phiếu, cổ phiếu hạng nhất.

đầu tư quỹ có thể rút vốn hàng ngày
Có thể rút vốn hàng ngày.

vốn đầu tư tối thiểu chỉ từ 10000 đồng
Vốn đầu tư chỉ từ 10.000 đồng

 

Đầu tư iFund bằng cách nào?

Cách 1: Giao dịch trực tuyến
Lập kế hoạch iPlan như thế nào?

Đăng nhập TKCK của khách hàng qua website https://tcinvest.tcbs.com.vn hoặc App TCInvest

Lập kế hoạch iPlan như thế nào?

Chọn mục Quỹ / Đặt lệnh quỹ để đặt mua và làm theo hướng dẫn

Cách 2: Giao dịch qua Chuyên viên quan hệ khách hàng
Lập kế hoạch iPlan như thế nào?
Để được tư vấn và hỗ trợ Quý khách vui lòng liên hệ: