Margin T+ - Gói ưu đãi vay linh hoạt của TCBS với lãi suất chỉ từ 3%/năm